Община Венец

ВТОРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЛЬОРИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ  ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

25 май – 10 юни 2021 година

Поради епидемиологичната обстановка правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година.

За допълване на местата на лицата, които нямат възможност да участват, както и за осигуряване на резерви, от 25 май 2021 г. стартира втора кампания по набиране на преброители и контрольори. Кампанията ще се проведе по вече утвърдения начин  и ще продължи до 10 юни 2021 г. Документите са налични в интернет страницата на Община Венец в раздел Преброяване 2021.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – ВЕНЕЦ

Заявление за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021г.

Автобиография /образец/

Съгласие за обработване на лични данни

Skip to content