Община Венец

Имена на длъжниците
Адрес
Дата на поставяне на съобщението
Дата на сваляне на съобщението
Съобщение

37

Айше Халилова

гр. Разград, ул. Бели лом №51, вх.Б, ап.42, ет.5

14.12.2023г.

29.12.2023г.

36

Виолета Аспарухова

гр. Берковица, ул. Извън регулацията №5

14.12.2023г.

29.12.2023г.

35

Айше Мехмедова

гр. Шумен, ул. Ален мак №4

14.12.2023г.

29.12.2023г.

34

Марин Саранов

с. Вехтово, ул. Тича №1

14.12.2023г.

29.12.2023г.

33

Нели Зайъдова

гр. София, кв. Горубляне експериментален №41, вх.2, ап.36, ет. 4

14.12.2023г.

29.12.2023г.

32
Севдалина Мустафа
с.Габрица, ул.Чавдар №3
30.01.2023г.
15.02.2023г.
31
Радослав Асенов
с.Габрица, ул.Васил Левски №5
30.01.2023г.
15.02.2023г.
30
Рая Миткова
с.Капитан Петко, ул.Победа №88
30.01.2023г.
15.02.2023г.
29
Светлин Илиев
гр.Свиленград, ул.Граничар №166, вх.В, ап.105, ет.6
30.01.2023г.
15.02.2023г.
28
Мехмед Мехмед
с.Изгрев, ул.Тича №2
30.01.2023г.
15.02.2023г.
27
Алдин Мустафа
с.Изгрев, ул.Плиска №5
30.01.2023г.
15.02.2023г.
26
Емил Стойчев
с.Изгрев, ул.Тича №1
30.01.2023г.
15.02.2023г.
25
Сабин Хлебаров
с.Изгрев, ул.Марица №3
30.01.2023г.
15.02.2023г.
24
Северина Кърджали
с.Тодор Икономово, ул.Ангел Кънчев №1
30.01.2023г.
15.02.2023г.
23
Нефизе Сали
с.Ясенково, ул.Пирин №6
30.01.2023г.
15.02.2023г.
22
Бирхаят Али
с.Ясенково, ул.Шейново №13
30.01.2023г.
15.02.2023г.
21
Десислав Демиров
гр.Шумен, ул.Червена стена №28, ет.3
30.01.2023г.
15.02.2023г.
20
Румяна Илиева
гр.Шумен, ул.Антим  №31
30.01.2023г.
15.02.2023г.
19
Катя Маринова
гр.Шумен, ул.Северна  №16, вх.1, ет.3, ап.7
30.01.2023г.
15.02.2023г.
18
Белчин Демиров
гр.Шумен, ул.Райна Княгиня №49
30.01.2023г.
15.02.2023г.
17
Невен Масларов
гр.Шумен, ул.Ген Драгомиров  №11, вх.1, ет.5, ап.13
30.01.2023г.
15.02.2023г.
16
Виолета Боянова
гр.Шумен, ул.Акация №37
30.01.2023г.
15.02.2023г.
15
Мехмедфикри Ахмед
гр.Шумен, ул.Граф Игнатиев  №30, ет.3, ап.6
30.01.2023г.
15.02.2023г.
14
Николай Митков
гр.Шумен, ул.Ген Драгомиров  №22, вх.2, ет.2, ап.29
30.01.2023г.
15.02.2023г.
13
Седат Демирджи ЕООД
гр.Шумен, ул.Съединение  №109, ап.5
30.01.2023г.
15.02.2023г.
12
Нели Миткова
гр.Шумен, ул.Ген Драгомиров  №22, вх.2, ет.2, ап.29
30.01.2023г.
15.02.2023г.
11
Наргита Асенова
с.Габрица, ул.Васил Левски №5
30.01.2023г.
15.02.2023г.
10
Синан Ариф
с.Габрица, ул.Кирил и Методий №15
30.01.2023г.
15.02.2023г.
9
Ерхан Ахмедов
гр.Шумен, ул.Цар Самуил №5
30.01.2023г.
15.02.2023г.
8
Юлиян Маркав
Гр.София, бул.Цар Борис III/ Девети Септ.  №325, ет.2
30.01.2023г.
15.02.2023г.
7
Румяна Цветанова
гр.Бургас, ж.кп..Изгрев  №40, вх.6, ет.1, ап.1
30.01.2023г.
15.02.2023г.
6
Нуржан Мехмедова
гр.Варна, ул.Моряшка  №31, ет.8, ап.184
30.01.2023г.
15.02.2023г.
5
Емилия Саранова
Гр.София, бул.Лазар Михайлов/ Хр. Манов  №47Б, вх.А, ет.2, ап.4
30.01.2023г.
15.02.2023г.
4
Емил Саранов
Гр.София, бул.Лазар Михайлов/ Хр. Манов  №47Б, вх.А, ет.2, ап.4
30.01.2023г.
15.02.2023г.
3
Огнян Марков
Гр.София, ул.Овчарска  №22В, вх.В, ет.2, ап.48
30.01.2023г.
15.02.2023г.
2
Симеон Събев
Гр.София, ул.Враня №31
30.01.2023г.
15.02.2023г.
1
Кирил Събев
Гр.София, кв.Бенковски, ул.Стар Кладенец  №5А
30.01.2023г.
15.02.2023г.
Skip to content