Община Венец

Община Венец

Предложение относно приемане на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2023г.

дата на публикуване: 21.11.2022г.

Заповед №372/ 10.10.2022г.

дата на публикуване: 10.10.2022г.

Предложение относно приемане на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2022г.

дата на публикуване: 19.11.2021г.

Заповед №350/ 27.10.2021г.

дата на публикуване: 27.10.2021г.

Предложение относно приемане на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2021 г.

дата на публикуване: 12.11.2020г.

Заповед №370 / 30.10.2020г.

дата на публикуване: 30.10.2020г.