Община Венец

Община Венец

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 28 февруари 2021 г.

Заповед №047/15.02.2021г. за задължителни противоепидемични мерки в предизборния и изборния ден

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I – за гласуване в частичните избори за кмет на кметство на 28 февруари 2021 г.

Съобщение във връзка с предстоящите частични избори за кмет на кметство Боян

Заповед №022/ 26.01.2021г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в кметство Боян

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за провеждане на частични избори за кмет на кметство Боян на 28.02.2021г.

Заповед №017/19.01.2021г. относно образуване на избирателни секции за частичен избор за кмет на кметство с.Боян