Община Венец

Отчет за 2015г.

Справка за 2015г.

дата на публикуване:29.03.2016г.


Отчет за 2016г.

Справка за 2016г.

дата на публикуване:29.03.2017г.


Отчет за 2017г.

Справка за 2017г.

дата на публикуване:29.03.2018г.


Отчет за 2018г.

Справка за 2018г.

дата на публикуване:28.03.2019г.


Отчет за 2019г.

Справка за 2019г.

дата на публикуване:27.03.2020г.


Отчет за 2020г.

Справка за 2020г.

дата на публикуване:29.03.2021г.


Отчет за 2021г.

Справка за 2021г.

дата на публикуване:23.03.2022г.


Отчет за 2022г.

Справка за 2022г.

дата на публикуване:21.02.2023г.


Отчет за 2023г.

Справка за 2023г.

дата на публикуване:20.03.2024г.

Skip to content