Община Венец

Община Венец

Отчет за изплатените средства от кмета на общината компенсации и субсидии за извършените безплатни и по намалени цени към превозвачи