Община Венец

Изпълнител: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 20.05.2014 г.

Срок за изпълнение: до окончателно (финално) отчитане на дейностите по проекта

Стойност на договора: 35 720,00 лв. без ДДС

 

09.04.2015 г. – Информация за плащания по договора

23.12.2015 г. – Информация за плащания по договора

07.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

22.01.2016 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content