Община Венец

Община Венец

Програма за ВЕИ-Община Венец 2023-2032г.

дата на публикуване: 22.05.2023г.

Програма за ЕЕ на Община Венец 2023-2027г.

дата на публикуване: 22.05.2023г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Венец 2021-2025г.

Програма за опазване на околната среда в Община Венец 2021- 2028 г

Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Венец 2019-2021г.

Общинска програма за енергийна ефективност на Община Венец за периода 2018-2022г.

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Венец 2013-2022г.