Община Венец

Входящ № /дата

 

Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2 част І
01/11.05.2021 г.
Дилбер Бахри
Общински съветник
ДА
02/11.05.2021 г.
Ахмед Ахмедов
Общински съветник
ДА
03/11.05.2021 г.
Насуф Якуб
Общински съветник
ДА
04/12.05.2021 г.
Сюлейман Сюлейман
Общински съветник
ДА
05/12.05.2021 г.
Синан Халилов
Общински съветник
ДА
06/13.05.2021 г.
Бирджан Касперов
Общински съветник
ДА
07/13.05.2021 г.
Динчер Юсуф
Общински съветник
ДА
08/14.05.2021 г.
Ибрахим Ибрямов
Общински съветник
ДА
09/14.05.2021 г.
Йозай Себайдинов
Общински съветник
ДА
10/14.05.2021 г.
Мохамед Сали
Общински съветник
ДА
11/14.05.2021 г.
Сали Карамахмуд
Общински съветник
ДА
12/14.05.2021 г.
Мехмед Мустафа
Общински съветник
ДА
13/14.05.2021 г.
Сехер Юсуф
Общински съветник
ДА
14/14.05.2021 г.
Бейхан Али
Общински съветник
ДА
15/14.05.2021 г.
Къймет Исмаил
Общински съветник
ДА
16/14.05.2021 г.
Недрет Мехмед
Общински съветник
ДА
Skip to content