Община Венец

Входящ № /дата 
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2

част І

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI

 

01/12.04.2021 г.
Ердинч Еминов
Кмет на с.Боян 
ДА
02/11.05.2021 г.
Валентин Рашков
Кмет на с.Черноглавци
ДА
 
03/11.05.2021 г.
Мустафа Мустафа
Кмет на с.Буйновица
ДА
 
04/12.05.2021 г.
Бахри Хюсеин
Кмет на с.Борци
ДА
 
05/13.05.2021 г.
Шенол Ахмедов
Кмет на с.Осеновец
ДА
 
06/14.05.2021 г.
Мехмед Мустафа
Кмет на с.Капитан Петко
ДА
 
07/14.05.2021 г.
Метхи Сали
Кмет на с.Ясенково
ДА
 
08/14.05.2021 г.
Ерджан Мюстеджеб
Кмет на с.Изгрев
ДА
 
09/14.05.2021 г.
Бирол Шабан
Кмет на с.Дренци
ДА
 
10/14.05.2021 г.
Мустафа Хамид
Кмет на с.Габрица
ДА
 
Skip to content