Община Венец

Входящ № /дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2

част І

01/04.05.2023 г.
Бахри Хюсеин
Кмет на с.Борци
ДА
02/09.05.2023г.
Ердинч Еминов
Кмет на с.Боян
ДА
03/11.05.2023г.
Мехмед Мустафа
Кмет на с.Капитан Петко
ДА
04/11.05.2023г.
Бирол Шабан
Кмет на с.Дренци
ДА
05/11.05.2023г.
Мустафа Мустафа
Кмет на с.Буйновица
ДА
06/12.05.2023г.
Валентин Рашков
Кмет на с.Черноглавци
ДА
07/12.05.2023г.
Мустафа Хамид
Кмет на с.Габрица
ДА
08/12.05.2023г.
Метхи Сали
Кмет на с.Ясенково
ДА
09/12.05.2023г.
Ерджан Мюстеджеб
Кмет на с.Изгрев
ДА
10/12.05.2023г.
Шенол Ахмедов
Кмет на с.Осеновец
ДА
Skip to content