Община Венец

Входящ № /дата 
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2

част І

01/29.04.2022 г.
Бахри Хюсеин
Кмет на с.Борци
ДА
02/09.05.2022г.
Валентин Рашков
Кмет на с.Черноглавци
ДА
03/09.05.2022г.
Мустафа Мустафа
Кмет на с.Буйновица
ДА
04/09.05.2022г.
Метхи Сали
Кмет на с.Ясенково
ДА
05/10.05.2022г.
Мустафа Хамид
Кмет на с.Габрица
ДА
06/10.05.2022г.
Бирол Шабан
Кмет на с.Дренци
ДА
07/12.05.2022г.
Мехмед Мустафа
Кмет на с.Капитан Петко
ДА
08/13.05.2022г.
Ердинч Еминов
Кмет на с.Боян
ДА
09/13.05.2022г.
Шенол Ахмедов
Кмет на с.Осеновец
ДА
10/13.05.2022г.
Ерджан Мюстеджеб
Кмет на с.Изгрев
ДА
Skip to content