Община Венец

Училищната мрежа в Община Венец е структурирана в съответствие с демографските и социално-икономическите промени през последните години. В Общината има едно Средно общообразователно училище в общинския център с. Венец
и три основни училища в селата Ясенково и Изгрев.

Училища:

Населено място
Училище
1
с. Венец
СОУ “Никола Йонков Вапцаров”
2
с. Ясенково
 ОУ “Христо Смирненски”
3
с. Изгрев
ОУ “Петко Рачев Славейков”

СОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Венец е средищно училище, което предлага обучение на ученици от първи до дванадесети клас от всички населени места на общината, за които е осигурен безплатен транспорт, столово хранене и материално-техническа база отговаряща на съвременните изисквания за качествено образование. Обучението в гимназиална степен се извършва в непрофилирани и професионални паралелки.


Във всички училища на Общината функционират компютърни кабинети, в които се провежда учебен процес съобразен с изискванията на учебния план и обучението по информационни и комуникационни технологии.


Учениците се обучават от висококвалифицирани педагози с професионален опит и любов към учениците.

Skip to content