Община Венец

Община Венец

Разяснителни материали за кандидатстване за учебната 2020/2021г. във Филиал Шумен при Медицински университет “ПРОФ. Д-Р П. Стоянов” – Варна