Община Венец

Община Венец

Детски градини в Община Венец – 2019г. 

Целодневни детски градини в Община Венец

Заповед за определяне на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” – Детски градини

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” – Детски градини – дата на обявяване:30.09.2019г.

Заповед за определяне на Заявител по Схема “Училищен плод” Схема “Училищно мляко” – Детска градина “Щастливо детство” с. Венец