Община Венец

На територията на Общината има 9 читалища, които задоволяват потребностите на населението свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ. Във всички читалища и училища функционират библиотеки, които периодично обогатяват книжния си фонд с художествена и научна литература. Читалищна мрежа на територията на Община Венец


Читалища:

Населено място
Народно читалище
1
с. Венец
НЧ „Изгрев”
2
с. Борци
НЧ „Васил Левски”
3
с. Ясенково
НЧ „Георги Сава Раковски”
4
с. Осеновец
НЧ „Светлина 2007”
5
с. Изгрев 
НЧ

Читалищна мрежа на територията на Община Венец

Skip to content