Община Венец

Данъци и такси към Община Венец се заплащат:

  1. В брой в касите на общината, находящи се в с.Венец, ул.Кирил и Методи №24, ет.1;
  2. Изнесени каси по населените места на Община Венец;
  3. По банков път – по банковата сметка на общината:

Обслужваща банка:

Търговска банка „Д” АД

IBAN: BG14DEMI92408400038510

BIC: DEMIBGSF

ВИД ПЛАЩАНИЯ
КОД
Патентен данък и данък върху таксиметровите превози на пътници
441400
Данък недвижими имоти
442100
Данък върху наследството
442200
Данък върху моторни превозни средства
442300
Такса битови отпадъци
442400
Данък придобиване на имущества по подарения и по възмезден начин
442500
Туристически данък
442800
Други данъци /пътен данък/
443400
Глоби и наказателни постановления
446500
Такса административни услуги
448007
Такса куче
448013

 

  1. С пощенски запис;
  2. ПОС Терминал;
  3. ePay;
  4. чрез портала на Министерство на електронното управление

Забележка:

За Община Венец при:

Skip to content