Община Венец

 

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

дата на публикуване:13.08.2019г.

Заповед №276/27.08.2019г. относно образуване на избирателни секции

Заповед №280/02.09.2019г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I – за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

дата на публикуване:13.09.2019г.

Списък на кметствата в община Венец, област Шумен, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство

Разяснителна кампания

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Важни дати и срокове

Заповед №308/02.10.2019г. относно образуване на подвижна избирателна секция на територията на Община Венец

Заповед относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверения, които ще бъдат издавани на българските граждани

Заповед относно забрана за продажба на алкохолни напитки

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – II тур

Skip to content