Община Венец

Съобщение за поверителност на личните данни на Общинските съветници

Съобщение за поверителност на личните данни на служителите и наети лица

Съобщение за поверителност на личните данни на кандидати за работа

Съобщение за поверителност на личните данни при изпълнение на законови задължения

Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби, сигнали, предложения от граждани

Skip to content