Община Венец

Процедура за повторно използване на информация от обществения сектор

дата на публикуване:28.06.2022г.


Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

дата на публикуване:28.06.2022г.


Информация, предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп

дата на публикуване:28.06.2022г.


Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Общинската администрация Венец

дата на публикуване:21.06.2022г.


Заявление за достъп до обществена информация

дата на публикуване:07.04.2016г.


Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Венец

дата на публикуване:07.04.2016г.


Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

дата на публикуване:07.04.2016г.


Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на Община Венец

дата на публикуване:15.02.2019г.


Електронна форма за подаване на заявления по ЗДОИ

дата на публикуване:30.06.2022г.

Skip to content