Община Венец

Актуализиран списък за 2023 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Венец и форматите, в които е достъпна

дата на публикуване: 18.01.2024г.


Актуализиран списък за 2022г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Венец и форматите, в които е достъпна.

дата на публикуване: 10.01.2023г.


Актуализиран списък за 2021г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Венец и форматите, в които е достъпна.

дата на публикуване: 25.01.2022г.


Актуализиран списък за 2020г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Венец и форматите, в които е достъпна.

дата на публикуване: 24.02.2021г.


Актуализиран списък за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Венец и форматите, в които е достъпна.

дата на публикуване: 10.03.2020г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община  Венец и форматите, в които е достъпна

дата на публикуване: 26.02.2019г.

Skip to content