Община Венец

Община Венец

Плащания по СЕБРА за периода 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

дата на публикуване: 03.07.2023г.

Плащания по СЕБРА за периода 01.07.2022г. до 31.12.2022г.

дата на публикуване: 06.01.2023г.

Плащания по СЕБРА за периода 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

дата на публикуване: 01.07.2022г.