Община Венец

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2024г. до 30.04.2024г.

дата на публикуване: 20.05.2024г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2024г. до 31.03.2024г.

дата на публикуване: 23.04.2024г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2024г. до 31.03.2024г.

дата на публикуване: 17.04.2024г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2024г. до 29.02.2024г.

дата на публикуване: 18.03.2024г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2024г. до 31.01.2024г.

дата на публикуване: 15.02.2024г.

БЮДЖЕТ ЗА 2024г.

дата на публикуване: 23.02.2024г.

Покана на публично обсъждане на проекта на Бюджета за 2024г. на Община Венец

Проектобюджет на Община Венец за 2024г. – Приходи

Проектобюджет на Община Венец за 2024г. – Разходи

дата на публикуване: 16.01.2024г.

Skip to content