Община Венец

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

дата на публикуване: 27.02.2024г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

дата на публикуване: 22.01.2024г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 30.11.2023г.

дата на публикуване: 20.12.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.10.2023г.

дата на публикуване: 23.11.2023г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

дата на публикуване: 16.10.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

дата на публикуване: 16.10.2023г.

БЮДЖЕТ 2023г.

дата на публикуване: 14.09.2023г.

Проект на Бюджета за 2023г.

дата на публикуване: 14.08.2023г.

Покана на публично обсъждане на проекта на Бюджет за 2023г. на Община Венец

дата на публикуване: 14.08.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.08.2023г.

дата на публикуване: 19.09.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.07.2023г.

дата на публикуване: 10.08.2023г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

дата на публикуване: 19.07.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

дата на публикуване: 19.07.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.05.2023г.

дата на публикуване: 15.06.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 30.04.2023г.

дата на публикуване: 12.05.2023г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.

дата на публикуване: 27.04.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.

дата на публикуване: 27.04.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 28.02.2023г.

дата на публикуване: 21.03.2023г.

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2023г. до 31.01.2023г.

дата на публикуване: 24.02.2023г.

Skip to content