Община Венец

Годишен финансов отчет за 2022г

дата на публикуване: 19.09.2023г.


Покана на Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета за 2022г. на Община Венец

дата на публикуване: 14.08.2023г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

дата на публикуване: 24.02.2023г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

дата на публикуване: 30.01.2023г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 30.11.2022г.

дата на публикуване: 29.12.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.10.2022г.

дата на публикуване: 22.11.2022г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

дата на публикуване: 14.10.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

дата на публикуване: 14.10.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.08.2022г.

дата на публикуване: 16.09.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.07.2022г.

дата на публикуване: 11.08.2022г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

дата на публикуване: 27.07.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

дата на публикуване: 27.07.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.05.2022г.

дата на публикуване:10.06.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 30.04.2022г.

дата на публикуване:16.05.2022г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

дата на публикуване:14.04.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

дата на публикуване:14.04.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 28.02.2022г.

дата на публикуване:11.03.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2022г. до 31.01.2022г.

дата на публикуване:24.02.2022г.


Бюджет на Община Венец за 2022г.

дата на публикуване:14.04.2022г.


Проект на Бюджета за 2022г.

дата на публикуване:10.03.2022г.


Покана на публично обсъждане на проекта на Бюджет за 2022г. на Община Венец

дата на публикуване:10.03.2022г.


Skip to content