Община Венец

Годишен финансов отчет за 2021г.

дата на публикуване: 20.06.2022г.


Покана на Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета за 2021г. на Община Венец

Годишния отчет за изпълнение на Бюджета за 2021г. на Община Венец

дата на публикуване:31.05.2022г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

дата на публикуване:02.02.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

дата на публикуване:31.01.2022г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 30.11.2021г.

дата на публикуване:20.12.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 31.10.2021г.

дата на публикуване:09.11.2021г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

дата на публикуване:25.10.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

дата на публикуване:25.10.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 31.08.2021г.

дата на публикуване:20.09.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 31.07.2021г.

дата на публикуване:20.08.2021г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

дата на публикуване:28.07.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

дата на публикуване:28.07.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 31.05.2021г.

дата на публикуване:16.06.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 30.04.2021г.

дата на публикуване:26.05.2021г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 31.03.20201г.

дата на публикуване:26.04.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

дата на публикуване:26.04.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2021г. до 28.02.2021г.

дата на публикуване:10.03.2021г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.01.2021г.

дата на публикуване:25.02.2021г.


Бюджет на Община Венец за 2021г.

дата на публикуване:19.02.2021г.


Покана на публично обсъждане на проекта на Бюджета за 2021г. на Община Венец

Проект на Бюджета за 2021г.

дата на публикуване:14.01.2021г.


Skip to content