Община Венец

Обяснителни записки 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.


Обяснителна записка към годишния финансов отчет на община Венец за 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.


Отчет за касовото изпълнение на Бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.


Отчет за приходите и разходите на Община Венец 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.


Баланс 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2018г. НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

дата на публикуване:03.05.2019г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.12.2018Г.

дата на пупликуване: 30.01.2019г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.12.2018Г.

дата на пупликуване: 30.01.2019г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.11.2018Г.

дата на пупликуване: 12.12.2018г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.10.2018Г.

дата на пупликуване: 12.11.2018г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.09.2018Г.

дата на публикуване:22.10.2018г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.09.2018Г.

дата на публикуване:22.10.2018г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.08.2018Г.

дата на публикуване:11.09.2018г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.07.2018Г.

дата на публикуване: 06.08.2018г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.06.2018Г.

Дата на публикуване: 19.07.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.06.2018Г.

Дата на публикуване: 19.07.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.05.2018Г.

Дата на публикуване: 13.06.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.04.2018г.

Дата на публикуване: 10.05.2018г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.03.2018г.

Дата на публикуване: 19.04.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.03.2018г.

Дата на публикуване: 19.04.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 28.02.2018г.

Дата на публикуване: 09.03.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.01.2018г.

дата на публикуване:09.02.2018г.


БЮДЖЕТ 2018 година

дата на публикуване: 06.02.2018г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018г.

дата на публикуване: 04.01.2018г.


 

Skip to content