Община Венец

Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. на Община Венец

Дата на публикуване:13.06.2018г.


Обяснителна записка към годишния финансов отчет на Община Венец за 2017г.

Дата на публикуване:13.06.2018г.


Отчет за касовото изпълнение на Бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017г.

Дата на публикуване:13.06.2018г.


Отчет за приходите и разходите на Община Венец към 31.12.2017г.

Дата на публикуване:13.06.2018г.


Баланс на Община Венец към 31.12.2017г.

Дата на публикуване:13.06.2018г.


Отчет 2017г.

дата на публикуване: 18.04.2018г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017г. НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

дата на публикуване: 18.04.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.12.2017г.

дата на публикуване: 31.01.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.11.2017г.

дата на публикуване: 03.01.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.11.2017г.

дата на публикуване:13.12.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.10.2017г.

дата на публикуване:14.11.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.09.2017г.

дата на публикуване:18.10.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.08.2017г.

дата на публикуване:11.09.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.07.2017г.

дата на публикуване:09.08.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.06.2017г.

дата на публикуване:13.07.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.05.2017г.

дата на публикуване:12.06.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.04.2017г.

дата на публикуване:12.05.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.03.2017г.

дата на публикуване:25.04.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 28.02.2017г.

дата на публикуване:15.03.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.01.2017г.

дата на публикуване:23.02.2017г.


БЮДЖЕТ 2017 г.

дата на публикуване:07.02.2017г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017г.

дата на публикуване:13.12.2016г.


 

Skip to content