Община Венец

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и кап. р-ди за 2016 г.


Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджета за 2016г. на Община Венец

дата на публикуване:08.06.2017г.


Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2016 г. на Община Венец

дата на публикуване:13.06.2017г.


Одитен доклад №011000301517 за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2016 г. на Община Венец

дата на публикуване:13.06.2017г.


Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. на Община Венец

дата на публикуване:13.06.2017г.


Обяснителна записка към годишния финансов отчет на Община Венец за 2016 г.

дата на публикуване:13.06.2017г.


Отчет за касовото изпълнение на Бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

дата на публикуване:13.06.2017г.


Отчет за приходите и разходите на Община Венец към 31.12.2016 г.

дата на публикуване:13.06.2017г.


Баланс на Община Венец към 31.12.2016 г.

дата на публикуване:13.06.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.12.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.11.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.10.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.09.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.08.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.07.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.06.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.05.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.04.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.03.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 29.02.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.01.2016


Бюджет 2016

дата на публикуване: 08.02.2016


Бюджетна процедура 2016

Дата на публикуване: 18.11.2015г.

Skip to content