Община Венец

Община Венец

Отчет 2015


Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджета за 2015г. на Община Венец

дата на публикуване: 06.04.2016


Отчети 2015


Бюджет 2015

Дата на публикуване:13.02.2015г.


Бюджетна процедура 2015 г.