Община Венец

Община Венец

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014г.


Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община ВЕНЕЦ за 2014 година

дата на публикуване 16.03.2014 г.


Отчети 2014


Бюджет 2014

дата на публикуване 17.02.2014 г.