Община Венец

Устройствен правилник 2023 г.

Устройствен правилник 2019 г.

Устройствен правилник 2015 г.

Кодекс за поведение на служителите в общинска администарция – Венец

Skip to content