Община Венец

Входящ № /дата 
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.4 
01/24.02.2022 г.
Вилдан Али
Директор на дирекция „ПИ, ТСУ, КК”
ДА
Skip to content