Община Венец

Община Венец

Входящ № / дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35, ал.1 т.2 – част I
  01/ 02.06.2020г  
Ерджан Мюстеджеб
Кмет на с.Изгрев
  ДА
  02/ 02.06.2020г  
Метхи Сали
Кмет на с.Ясенково
  ДА
  03/ 03.06.2020г.  
Валентин Рашков
Кмет на с.Черноглавци
  ДА
  04/ 03.06.2020г  
Недредин Мехмедов
Кметски наместник на с.Страхилица
  ДА
  05/ 03.06.2020г  
Бахри Хюсеин
Кмет на с.Борци
  ДА
  06/ 04.06.2020г  
Мустафа Хамид
Кмет на с.Габрица
  ДА
  07/ 04.06.2020г  
Иса Сали
Кмет на с.Боян
  ДА
  08/ 04.06.2020г  
Джемал Хюсеин
Кметски наместник на с.Денница
  ДА
  09/ 05.06.2020г.  
Бирол Шабан
Кмет на с.Дренци
  ДА
  10/ 08.06.2020г  
Мехмед Мустафа
Кмет на с.Капитан Петко
  ДА
  11/ 15.06.2020г.  
Шенол Ахмедов
Кмет на с.Осеновец
  ДА