Община Венец

Входящ № / дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35, ал.1 т.2 – част I

 

01/ 02.06.2020г

 

Ерджан Мюстеджеб
Кмет на с.Изгрев

 

ДА

 

02/ 02.06.2020г

 

Метхи Сали
Кмет на с.Ясенково

 

ДА

 

03/ 03.06.2020г.

 

Валентин Рашков
Кмет на с.Черноглавци

 

ДА

 

04/ 03.06.2020г

 

Недредин Мехмедов
Кметски наместник на с.Страхилица

 

ДА

 

05/ 03.06.2020г

 

Бахри Хюсеин
Кмет на с.Борци

 

ДА

 

06/ 04.06.2020г

 

Мустафа Хамид
Кмет на с.Габрица

 

ДА

 

07/ 04.06.2020г

 

Иса Сали
Кмет на с.Боян

 

ДА

 

08/ 04.06.2020г

 

Джемал Хюсеин
Кметски наместник на с.Денница

 

ДА

 

09/ 05.06.2020г.

 

Бирол Шабан
Кмет на с.Дренци

 

ДА

 

10/ 08.06.2020г

 

Мехмед Мустафа
Кмет на с.Капитан Петко

 

ДА

 

11/ 15.06.2020г.

 

Шенол Ахмедов
Кмет на с.Осеновец

 

ДА

Skip to content