Община Венец

  Входящ № /дата  
    Име и фамилия
    Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.4- част І
01/15.10.2019
Вилдан Али
Директор на Дирекция “ПИ, ТСУ и КК”
ДА
Skip to content