Община Венец

Входящ № / датаИме и фамилияДлъжностВид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІВид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI

 

01/08.05.2019

 

Айше ЧираковаГлавен специалист „АО”ДАизтегли

 

02/08.05.2019

 

Исмихан МехмедГлавен специалист „АО”ДАизтегли

 

03/08.05.2019

 

Елихаме ХюсменоваГлавен специалист „Финанси”ДАизтегли

 

04/08.05.2019

 

Лютвен ХамдиеваГлавен специалист „Финанси”ДАизтегли

 

05/09.05.2019

 

Емине АхмедоваГлавен специалист „УС”ДАизтегли

 

06/09.05.2019

 

Бирсен ХалидоваСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

07/09.05.2019

 

Зюбейде КьосеваСтарши експерт „Образование, култура и СД”ДАизтегли

 

08/09.05.2019

 

Хатидже ИсуфДиректор на Дирекция „ФСД и УС”ДАизтегли

 

09/09.05.2019

 

Сабахатин МехмедГлавен специалист „МДТ”ДАизтегли

 

10/09.05.2019

 

Хатидже РеджебГлавен специалист „Касиер-събирач”ДАизтегли

 

11/10.05.2019

 

Рубил ХалимовНачалник отдел „ОП”ДАизтегли

 

12/10.05.2019

 

Джемиле ХалиловаГлавен специалист „Финанси”ДАизтегли

 

13/10.05.2019

 

Севие СалимоваГлавен специалист „ЧР”ДАизтегли

 

14/10.05.2019

 

Шабан ХасановГлавен специалист „ТСУ”ДАизтегли

 

15/10.05.2019

 

Селятин МехмедГлавен специалист „ПИ”ДАизтегли

 

16/10.05.2019

 

Айсел ИбрахимСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

17/10.05.2019

 

Гюлхан РизаеваСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

18/13.05.2019

 

Вилдан ХалимоваГлавен специалист „Касиер”ДАизтегли

 

19/13.05.2019

 

Нургюн ХасанСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

20/13.05.2019

 

Неджат СалимовДомакин – изпълнителДАизтегли

 

21/13.05.2019

 

Айсел МехмедГлавен специалист „МДТ”ДАизтегли

 

22/13.05.2019

 

Инджихан ХюсеинГлавен специалист „ПИ”ДАизтегли

 

23/13.05.2019

 

Тюркян МусаВръзки с общественосттаДАизтегли

 

24/14.05.2019

 

Севим АхмедГлавен специалист „ТСУ”ДАизтегли

 

25/14.05.2019

 

Вилдан АлиДиректор на Дирекция „ПИ, ТСУ и КК”ДАизтегли

 

26/14.05.2019

 

Неврие КязимоваГлавен специалист „ПИ”ДАизтегли

 

27/14.05.2019

 

Гюлвер СалиСекретар на МКБППМНДАизтегли

 

28/14.05.2019

 

Ердинч ЕминовГлавен специалист „ГЗ и ОМП”ДАизтегли

 

29/14.05.2019

 

Зюбейде МехмедСекретар на общинаДАизтегли

 

30/14.05.2019

 

Айше МехмедСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

31/14.05.2019

 

Медиха ЮзеирСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

32/14.05.2019

 

Салиха АхмедСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

33/14.05.2019

 

Недживет  ХалимСпециалист „АО”ДАизтегли

 

34/14.05.2019

 

Мелят ХалиловаСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

35/14.05.2019

 

Февзия АхмедоваСтарши специалист „АО”ДАизтегли

 

36/19.12.2019

 

Февзия АхмедоваСтарши специалист „АО”

ДА

по чл.38,ал.1, т.3 от

ЗПКОНПИ

Skip to content