Община Венец

Община Венец

Входящ № / дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част І
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI
  01/09.05.2019  
Иса Сали
Кмет на с.Боян
ДА
  02/09.05.2019  
Валентин Рашков
Кмет на с.Черноглавци
ДА
  03/09.05.2019  
Мустафа Хамид
Кмет на с.Габрица
ДА
  04/09.05.2019  
Мехмед Мустафа
Кмет на с.Капитан Петко
ДА
  05/13.05.2019  
Бахри Хюсеин
Кмет на с.Борци
ДА
  06/14.05.2019  
Метхи Сали
Кмет на с.Ясенково
ДА
  07/14.05.2019  
Джемал Хюсеин
Кмет на с.Денница
ДА
  08/14.05.2019  
Недредин Мехмедов
Кмет на с.Страхилица
ДА
  09/14.05.2019  
Ерджан Мюстеджеб
Кмет на с.Изгрев
ДА
  10/14.05.2019  
Бирол Шабан  
Кмет на с.Дренци
ДА
  11/14.05.2019  
Ремзия Мустафа  
Кмет на с.Буйновица
ДА
  12/14.05.2019  
Шенол Ахмедов  
Кмет на с.Осеновец
ДА
13/28.10.2019
Ремзия Мустафа
Кмет на с.Буйновица
ДА по чл.38, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
  14/28.11.2019  
Мустафа Мустафа
Кмет на с.Буйновица
ДА