Община Венец

Входящ № / дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част І
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI

 

01/09.05.2019

 

Иса Сали
Кмет на с.Боян
ДА

 

02/09.05.2019

 

Валентин Рашков
Кмет на с.Черноглавци
ДА

 

03/09.05.2019

 

Мустафа Хамид
Кмет на с.Габрица
ДА

 

04/09.05.2019

 

Мехмед Мустафа
Кмет на с.Капитан Петко
ДА

 

05/13.05.2019

 

Бахри Хюсеин
Кмет на с.Борци
ДА

 

06/14.05.2019

 

Метхи Сали
Кмет на с.Ясенково
ДА

 

07/14.05.2019

 

Джемал Хюсеин
Кмет на с.Денница
ДА

 

08/14.05.2019

 

Недредин Мехмедов
Кмет на с.Страхилица
ДА

 

09/14.05.2019

 

Ерджан Мюстеджеб
Кмет на с.Изгрев
ДА

 

10/14.05.2019

 

Бирол Шабан

 

Кмет на с.Дренци
ДА

 

11/14.05.2019

 

Ремзия Мустафа

 

Кмет на с.Буйновица
ДА

 

12/14.05.2019

 

Шенол Ахмедов

 

Кмет на с.Осеновец
ДА
13/28.10.2019
Ремзия Мустафа
Кмет на с.Буйновица

ДА

по чл.38, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

 

14/28.11.2019

 

Мустафа Мустафа
Кмет на с.Буйновица
ДА
Skip to content