Община Венец

 

Входящ № /дата

 

 

Име и фамилия

 

Длъжност

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2-

част І

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2-

част ІІ

01/05.06.2018
Бахри Хюсеин
Кмет на с.Борци
ДА
02/06.06.2018
Недредин Мехмедов
Кмет на с.Страхилица
ДА
03/07.06.2018
Иса Сали
Кмет на с.Боян
ДА
04/07.06.2018
Мехмед Мустафа
Кмет на с.Капитан Петко
ДА
05/07.06.2018
Бирол Шабан
Кмет на с.Дренци
ДА
06/07.06.2018
Валентин Рашков
Кмет на с.Черноглавци
ДА
07/07.06.2018
Ремзия Мустафа
Кмет на с.Буйновица
ДА
08/07.06.2018
Ерджан Мюстеджеб
Кмет на с.Изгрев
ДА
09/07.06.2018
Джемал Хюсеин
Кмет на с.Денница
ДА
10/07.06.2018
Мустафа Хамид
Кмет на с.Габрица
ДА

11/07.06.2018

 

Шенол Ахмедов
Кмет на с.Осеновец
ДА

12/07.06.2018

 

Метхи Сали
Кмет на с.Ясенково
ДА
Skip to content