Училища

Формули за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти за финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование в Община Венец за 2018 година. - публикувано на 07.02.2018г.

Формули за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти за финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование в Община Венец за 2017 година. - публикувано на 06.03.2017г.

 Отчет на изпълнението на бюджета - разход към от 01.01.2014 до 31.07.2014 г. - ОУ ИзгревОбщински училища на територията на Община Венец

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2011г.

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2012г.  - публикувано на 23.02.2012г.

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към - 31.03.2012година

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към 30.06.2012г.

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към 30.09.2012г.

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към 31.12.2012г.

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2013 г. - Публикувано 25.02.2013г.

Бюджет 2013 година - СОУ "Н. Й. Вапцаров"

Бюджет 2013 година - ОУ "П. Р. Славейков"

Бюджет 2013 - ОУ "ХР. Смирненски"

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към 30.06.2013 г. - ОУ Изгрев

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към от 01.01.2013 до 31.12.2013 г. - ОУ Изгрев

Бюджет 2014 година - СОУ "Н. Й. Вапцаров"                                                          Публикувано на: 24.02.2014г.

Бюджет 2014 година - СОУ "Хр. Смирненски"                                                         Публикувано на: 24.02.2014г.

Бюджет 2014 година - ОУ "П. Р. Славейков"                                                          Публикувано на: 24.02.2014г.

Разпределение па формула ОУ 2014 г.                                                                   Публикувано на: 24.02.2014г.

Условия и ред за разпределение на средствата                                                     Публикувано: 06.03.2014 г.

Запевед №041 от 19.02.2014 г.                                                                             Публикувано: 06.03.2014 г.

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към от 01.01.2014 до 31.03.2014 г. - ОУ Изгрев

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към от 01.01.2014 до 30.06.2014 г. - ОУ Изгрев

Отчет на изпълнението на бюджета - разход към от 01.01.2014 до 31.07.2014 г. - ОУ Изгрев

Условия и ред за разпределение на средствата                                                    Публикувано: 24.02.2015 г.

Заповед №023/28.01.2015г.                                                                                Публикувано: 24.02.2015г. 

ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ЗА 2015 ГОДИНА                                                          Публикувано: 05.03.2015г. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЦДГ ПО ФОРМУЛА ЗА 2015 г.                               Публикувано: 05.03.2015г. 

Бюджет 2015 година - ОУ "П. Р. Славейков" с. Изгрев                                               Публикувано: 05.03.2015г.

Бюджет 2015 година - СОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец                                               Публикувано: 05.03.2015г.

Бюджет 2015 година - СОУ "Хр. Смирненски" с. Ясенково                                          Публикувано: 05.03.2015г.