"зелен" телефон

За подаване на сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за поддобрения на политиките по отпадъците:

телефон: 05343/21-91

е-мейл: obs_vn@abv.bg