Окончателен проект на общ устройствен план на община Венец

Окончателен проект на общ устройствен план на община Венец