Държавни помощи

Доклад за предоставените държавни помощи през 2016г.

Дата на публикуване:01.03.2017г.


Информация Относно: Услуги от общ икономически интерес: ръководство за доклода, който следва да се представи съгласно Решението за УОИИ от 2012 г. и Рамката за УОИИ от 2012 г.