Изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията на община Венец“

15.09.2016 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

15.09.2016 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

27.09.2016г. - Оферти

27.09.2016г. - Решение