Изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Подобряване на транспортната свързаност и повишаване качеството на живот, чрез строителство и реконструкция на общински пътища на територията на община Венец “

13.09.2016 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

13.09.2016 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

21.09.2016г.  -  Оферти

21.09.2016г.  -  Решение