Проект „Разкриване на център за обществена подкрепа в община Венец”


ОБЯВА за подбор на персонал на Център за обществена подкрепа в с. Венец, финансиран по Договор №РД 04-125/13.07.2016 г. от Фонд „Социална закрила”: 1. Директор; 2. Социален работник - 2 (две) работни позиции; 3. Педагог; 4. Психолог;


ОБЯВА за подбор на персонал на Център за обществена подкрепа в с. Венец, финансиран по Договор №РД 04-125/13.07.2016 г. от Фонд „Социална закрила”: 1. Социален работник - 1 (една) работна позиция;


Информационна брошура за ЦОП


Информационна среща по проект: „Разкриване на център за обществена подкрепа в община Венец”


Информация за предоставяните социални услуги в Център за обществена подкрепа - Венец


Обява за подбор на персонал на Център за обществена подкрепа в с. Венец, финансиран по Договор №РД 04-125/13.07.2016г. от фонд "Социална закрила": 1Педагог - 1(една) работна позиция;


Все повече потребители ползват услугите на Център за обществена подкрепа - с. Венец


Капацитетът на Център за обществена подкрепа - с. Венец достигна вече 24 потребители


Център за обществена подкрепа - с. Венец подкрепи повече от 300 лица и семейства